Bezpečnostní pokyn podle Emergency Response GuideBook (R a S věty) Emergency Response GuideBook
pomoc.gif
Vyberte číslo bezpečnostního pokynu pro detailní popis Select Guide No. for Details
cze.GIF
 
eng.GIF
Pokyn Guide Text pokynu (nemusí být zobrazen celý) Description
111 SMÍŠENÝ NEBO NEIDENTIFIKOVANÝ NÁKLAD MIXED LOAD/UNIDENTIFIED CARGO
112 VÝBUŠNINY – TŘÍDA 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 NEBO 1.6; SKUPINA A NEBO B EXPLOSIVES - DIVISION 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, OR 1.6; CLASS A OR B
113 HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY - JEDOVATÉ (NAVLHČENÉ/ZNECITLIVĚLÉ TUHÉ VÝBUŠNÉ LÁTKY) FLAMMABLE SOLIDS - TOXIC (WET/DESENSITIZED EXPLOSIVE)
114 VÝBUŠNINY – TŘÍDA 1.4; SKUPINA C EXPLOSIVES - DIVISION 1.4; CLASS C
115 PLYNY - HOŘLAVÉ (VČETNĚ HLUBOCE ZCHLAZENÝCH ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ) GASES - FLAMMABLE (INCLUDING REFRIGERATED LIQUIDS)
116 PLYNY – HOŘLAVÉ (NESTABILNÍ) GASES - FLAMMABLE (UNSTABLE)
117 PLYNY - JEDOVATÉ - HOŘLAVÉ (MIMOŘÁDNĚ NEBEZPEČNÉ) GASES - TOXIC - FLAMMABLE (EXTREME HAZARD)
118 PLYNY - HOŘLAVÉ - ŽÍRAVÉ GASES - FLAMMABLE - CORROSIVE
119 PLYNY - JEDOVATÉ - HOŘLAVÉ GASES - TOXIC - FLAMMABLE
120 PLYNY - INERTNÍ (VČETNĚ HLUBOCE ZCHLAZENÝCH ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ) GASES - INERT (INCLUDING REFRIGERATED LIQUIDS)
121 PLYNY - INERTNÍ GASES - INERT
122 PLYNY – PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ (VČETNĚ HLUBOCE ZCHLAZENÝCH ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ) GASES - OXIDIZING (INCLUDING REFRIGERATED LIQUIDS)
123 PLYNY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ GASES - TOXIC AND/OR CORROSIVE
124 PLYNY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ - PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ GASES - TOXIC AND/OR CORROSIVE - OXIDIZING
125 PLYNY – ŽÍRAVÉ GASES - CORROSIVE
126 PLYNY – STLAČENÉ NEBO ZKAPALNĚNÉ (VČETNĚ HLUBOCE ZCHLAZENÝCH ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ) GASES - COMPRESSED OR LIQUEFIED (INCLUDING REFRIGERANT GASES)
127 HOŘLAVÉ KAPALINY (POLÁRNÍ/MÍSITELNÉ S VODOU) FLAMMABLE LIQUIDS (POLAR/WATER - MISCIBLE)
128 HOŘLAVÉ KAPALINY (NEPOLÁRNÍ/NEMÍSITELNÉ S VODOU) FLAMMABLE LIQUIDS (NON-POLAR/WATER-IMMISCIBLE)
129 HOŘLAVÉ KAPALINY (POLÁRNÍ/MÍSITELNÉ S VODOU/ŠKODLIVÉ) FLAMMABLE LIQUIDS (POLAR/WATER - MISCIBLE/NOXIOUS)
130 HOŘLAVÉ KAPALINY (NEPOLÁRNÍ/NEMÍSITELNÉ S VODOU, ŠKODLIVÉ) FLAMMABLE LIQUIDS (NON-POLAR/WATER-IMMISCIBLE NOXIOUS)
131 HOŘLAVÉ KAPALINY - JEDOVATÉ FLAMMABLE LIQUIDS - TOXIC
132 HOŘLAVÉ KAPALINY – ŽÍRAVÉ FLAMMABLE LIQUIDS - CORROSIVE
133 HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY FLAMMABLE SOLIDS
134 HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ FLAMMABLE SOLIDS - TOXIC AND/OR CORROSIVE
135 LÁTKY – SAMOZÁPALNÉ SUBSTANCES - SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE
136 LÁTKY – SAMOZÁPALNÉ - JEDOVATÉ (REAGUJÍ SE VZDUCHEM) SUBSTANCES - SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE - TOXIC (AIR-REACTIVE)
137 LÁTKY - VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY - ŽÍRAVÉ SUBSTANCES - WATER-REACTIVE - CORROSIVE
138 LÁTKY - VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ HOŘLAVÉ PLYNY SUBSTANCES - WATER-REACTIVE (EMITTING FLAMMABLE GASES)
139 LÁTKY - VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ HOŘLAVÉ A JEDOVATÉ PLYNY SUBSTANCES - WATER-REACTIVE (EMITTING FLAMMABLE AND TOXIC GASES)
140 LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ OXIDIZERS
141 LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ - JEDOVATÉ (TUHÉ LÁTKY) OXIDIZERS - TOXIC (SOLID)
142 LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ - JEDOVATÉ (KAPALINY) OXIDIZERS - TOXIC (LIQUID)
143 LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ (NESTABILNÍ) OXIDIZERS (UNSTABLE)
144 LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ (VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY) OXIDIZERS (WATER-REACTIVE)
145 ORGANICKÉ PEROXIDY (CITLIVÉ NA TEPLO A KONTAMINACI) ORGANIC PEROXIDES (HEAT AND CONTAMINATION SENSITIVE)
146 ORGANICKÉ PEROXIDY (CITLIVÉ NA TEPLO, KONTAMINACI A TŘENÍ) ORGANIC PEROXIDES (HEAT, CONTAMINATION AND FRICTION SENSITIVE
147 ORGANICKÉ PEROXIDY (CITLIVÉ NA TEPLO A KONTAMINACI/VELMI DRÁŽDIVÉ) ORGANIC PEROXIDES (HEAT AND CONTAMINATION SENSITIVE/SEVERE IRRITANTS)
148 ORGANICKÉ PEROXIDY (CITLIVÉ NA TEPLO A KONTAMINACI/VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY) ORGANIC PEROXIDES (HEAT AND CONTAMINATION SENSITIVE/TEMPERATURE CONTROLLED)
149 LÁTKY - SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ SUBSTANCES (SELF-REACTIVE)
150 LÁTKY - SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ (VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY) SUBSTANCES (SELF-REACTIVE/TEMPERATURE CONTROLLED)
151 LÁTKY - JEDOVATÉ (NEHOŘLAVÉ) SUBSTANCES - TOXIC (NON-COMBUSTIBLE)
152 LÁTKY - JEDOVATÉ (HOŘLAVÉ) SUBSTANCES - TOXIC (COMBUSTIBLE)
153 LÁTKY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ (HOŘLAVÉ) SUBSTANCES - TOXIC AND/OR CORROSIVE (COMBUSTIBLE)
154 LÁTKY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ (NEHOŘLAVÉ) SUBSTANCES - TOXIC AND/OR CORROSIVE (NON-COMBUSTIBLE)
155 LÁTKY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ (HOŘLAVÉ/VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY) SUBSTANCES - TOXIC AND/OR CORROSIVE (FLAMMABLE/WATER-REACTIVE)
156 LÁTKY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ (HOŘLAVÉ/VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY) SUBSTANCES - TOXIC AND/OR CORROSIVE (COMBUSTIBLE/WATER-SENSITIVE)
157 LÁTKY - JEDOVATÉ A/NEBO ŽÍRAVÉ (NEHOŘLAVÉ/VE STYKU S VODOU VYTVÁŘEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY) SUBSTANCES - TOXIC AND/OR CORROSIVE (NON-COMBUSTIBLE/WATER-REACTIVE)
158 INFEKČNÍ LÁTKY INFECTIOUS SUBSTANCES
159 LÁTKY (DRÁŽDIVÉ) SUBSTANCES (IRRITATING)
160 HALOGENOVANÉ ROZTOKY HALOGENATED SOLVENTS
161 RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY (NÍZKÁ ÚROVEŇ RADIACE) RADIOACTIVE MATERIALS (LOW LEVEL RADIATION)
162 RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY (NÍZKÁ AŽ STŘEDNÍ ÚROVEŇ RADIACE) RADIOACTIVE MATERIALS (LOW TO MODERATE LEVEL RADIATION)
163 RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY (NÍZKÁ AŽ VYSOKÁ ÚROVEŇ RADIACE) RADIOACTIVE MATERIALS (LOW TO HIGH LEVEL RADIATION)
164 RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY (ZVLÁŠTNÍ FORMA/NÍZKÁ AŽ VYSOKÁ ÚROVEŇ RADIACE) RADIOACTIVE MATERIALS (SPECIAL FORM/LOW TO HIGH LEVEL RADIATION)
165 RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY (ŠTĚPNÉ/NÍZKÁ AŽ VYSOKÁ ÚROVEŇ RADIACE) RADIOACTIVE MATERIALS (FISSILE/LOW TO HIGH LEVEL RADIATION)
166 RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY - ŽÍRAVÉ (FLUORID URANOVÝ/CITLIVÉ NA VODU) RADIOACTIVE MATERIALS - CORROSIVE (URANIUM HEXAFLUORIDE/WATER-SENSITIVE)
167 FLUOR (HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ) FLUORINE (REFRIGERATED LIQUID)
168 OXID UHELNATÝ (HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ) CARBON MONOXIDE (REFRIGERATED LIQUID)
169 HLINÍK (ROZTAVENÝ) ALUMINUM (MOLTEN)
170 KOVY (PRÁŠEK, PRACH, HOBLINY, ŠPONY Z VRTÁNÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ ATD.) METALS (POWDERS, DUSTS, SHAVINGS, BORINGS, TURNINGS, OR CUTTINGS, ETC.)
171 LÁTKY (NÍZKÉ AŽ STŘEDNÍ NEBEZPEČÍ) SUBSTANCES (LOW TO MODERATE HAZARD)
172 GALIUM A RTUŤ GALLIUM AND MERCURY
 
Bezpečnostní pokyny jsou seřazeny podle pokynu.
Počet vyhledaných záznamů: 62
Nápověda Help
pomoc.GIF